Ifan Hughes Funeral Director

Ceiri Garage Llanaelhaearn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5AG
Bu i ni sefydlu y busnes dros bymtheg mlynedd yn ol, ac erbyn hyn rydym wedi sefydlu ein enw da yn yr ardal drwy wneud yn siwr ein bod yn rhoi o'n gorau bob tro i ysgwyddo'r baich oddi ar deuluoedd ar yr amser anodd pan yn colli rhywun annwyl. Rydym yn fusnes teuluol Cymraeg sydd yn cynnig ein gwasanaeth yn bennaf yn ardal Arfon, Dwyfor a Penrhyn Llyn yng Ngwynedd. Since establishment over fifteen years ago we have worked hard to develop a quality reputation. We have achieved this by doing our best to make the hard time of loosing someone dear, a little bit easier on the family. We are a Welsh speaking family run business covering the Arfon, Dwyfor and LLyn Peninsula of Gwynedd.

Trade Body Associations

Ifan Hughes Funeral Director is a member of the following trade body association; ensuring they adhere to the highest standards set for independent funeral directors in the UK.

Get in touch

Call Ifan Hughes Funeral Director now on 01758 650284 (24/7) or email below and they'll get back to you asap*
Characters remaining: 500
By clicking Send Message below you're agreeing to abide by the localfuneral.co.uk Terms of Use and Privacy Policy.

*Emails will usually only be picked up during normal business hours (Mon - Fri, 9am - 5pm).

If you need help urgently please call Ifan Hughes Funeral Director directly on 01758 650284 (24/7).