Ifan Hughes Funeral Director

Ceiri Garage Llanaelhaearn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5AG
Bu i ni sefydlu y busnes dros bymtheg mlynedd yn ol, ac erbyn hyn rydym wedi sefydlu ein enw da yn yr ardal drwy wneud yn siwr ein bod yn rhoi o'n gorau bob tro i ysgwyddo'r baich oddi ar deuluoedd ar yr amser anodd pan yn colli rhywun annwyl. Rydym yn fusnes teuluol Cymraeg sydd yn cynnig ein gwasanaeth yn bennaf yn ardal Arfon, Dwyfor a Penrhyn Llyn yng Ngwynedd. Since establishment over fifteen years ago we have worked hard to develop a quality reputation. We have achieved this by doing our best to make the hard time of loosing someone dear, a little bit easier on the family. We are a Welsh speaking family run business covering the Arfon, Dwyfor and LLyn Peninsula of Gwynedd.

Trade Body Associations

Ifan Hughes Funeral Director is a member of the following trade body association(s); ensuring they adhere to the highest standards set for independent funeral directors in the UK.